Vedtekter

Vedtekter for Nyvena
1. Nyvena klubb for enslige for Haugalandet og omegn er basert på vennskap og sosialt samvær.
2. Medlemsmøter holdes ca. annenhver måned. Danser/hyggekvelder holdes en gang i måneden. En gang i året: Dagstur.
3. Styret består av: A. Leder – velges for 2 år i oddetallsår. B. Nestleder – velges for 2 år i partallsår. C. Sekretær – velges for 2 år i oddetallsår. D. Kasserer – velges for 2 år i partallsår. E. Styremedlemmer (4) – velges for 1 år + 2 varamedlemmer.
4. Kontingenten er satt til kr. 250,- pr. år og sendes ut i januar/februar med forfall 1. mars. Årsmøtet bestemmer til enhver tid årskontingenten.
5. Styret har fullmakt til å bruke midler til daglig drift. Styret har fullmakt til å disponere midler til utgifter ved møter og tilstelninger. Styret bestemmer inngangsbeløpet til arrangementene. Det bør til enhver tid være minimum 20.000 kroner på brukskontoen.
6. Åpne møter og arrangementer er for enslige i voksen alder. Nyvena er en vennskaps- og sosial klub.
7. «Smilet» blir laget av styret for året og distribueres til alle medlemmer når aktivitetene er fastsatt og klargjort i mai.
8. Årsmøtet, valg og årsregnskapsrapport blir satt til mars måned, og alle medlemmer med gyldig innbetalt kontingent kan delta i valget.
9. Medlemmer betaler fast pris på dansene. Ikke-medlemmer må betale ekstra etter 2 dansetilstelninger. Prisen er den samme, også uten mat eller om man kommer sent. Sekretær og kasserer har ansvar for å holde medlemslistene oppdatert.
10. Medlemmer som har funnet hverandre i Nyvena og gifter seg eller inngår annen form for partnerskap kan fortsatt være medlemmer.
11. Leder skal ha 2000 kr. årlig til dekning av telefonutgifter.
12. Godtgjørelse til styret kr. 200 + Nyttårsaften gratis.
13. Revisor får en gratis dans i året.

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.